Ongediertebestrijding

ongediertebestrijdingOngediertebestrijding in uw huis, horecagelegenheid, kantoor of bedrijfspand? Voor de juiste en meest effectieve bestrijding bent u hier aan het juiste adres.

Op onze website krijgt u uitgebreide informatie op het gebied van plaagdieren preventie en ongediertebestrijding.

Ongediertebestrijding

Onkruid, dieren, insecten, ziektekiemen of andere organismen, zijn zaken die het mensen knap lastig kunnen maken. Ze kunnen bijten, voedselgewassen vernietigen, eigendommen beschadigen of op de een of andere manier ons leven bemoeilijken.

Effectieve ongediertebestrijding vereist daarom enige kennis over de plaag, en zijn gewoonten. De eerste stap is om de overlast correct te identificeren en de tweede stap is om meer te weten te komen over hoe deze zich gedraagt.

Daarna is het zaak om een strategie te bepalen om de plaag/overlast onder controle te krijgen en te houden.

Ongedierte bestrijden – Preventie

ratten gif• Verwijder bronnen van voedsel, water en schuilplaatsen.

• Bewaar voedsel zoveel mogelijk in gesloten plastic of glazen verpakkingen. Afval dat etensresten bevat, moet in goed afgedekte vuilnisbakken worden weggegooid. Verwijder regelmatig bij vuilnis zo voorkomt u een muizen en rattenplaag.

• Repareer lekkende leidingen en laat het water zich nergens in huis ophopen. Laat geen water op de bakjes onder uw kamerplanten staan of ruim het condenswater van de koelkast regelmatig op. Laat het voer voor huisdieren in de nacht niet staan.

• Rommel biedt plekken voor ongedierte om te broeden en zich te verbergen en maakt dit moeilijker om er weer vanaf te komen. Gooi dingen zoals stapels kranten, tijdschriften of karton weg.

• Sluit plaatsen waar ongedierte kan binnendringen en zich kan verbergen af. Repareer bijvoorbeeld scheuren en spleten rond kasten of plinten vaak ideale broedplaatsen voor zilvervisjes. Gebruik staalwol om de ruimtes rondom de leidingen op te vullen. Bedek gaten met gaas.

• Krijg meer informatie over de plaagdieren die u heeft en de opties om ze te bestrijden.

• Controleer verpakkingen of dozen op ongedierte, voordat u ze mee naar huis neemt.

Ongediertebestrijding – Veilig en correct

elektronische muizenval• Houd huisdieren en kinderen uit de buurt van plaatsen waar pesticiden (gif) zijn toegepast.

• Nadat er preventieve maatregelen zijn genomen, kunt u (lokvoer) als een eerste stap van bestrijding tegen insecten of knaagdieren gebruiken. Vallen en spuitbussen zijn vaak effectief en kunnen worden gebruikt met een laag risico op blootstelling aan het gif, zolang ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden.

• Voor sommige plagen zoals zilvervisjes en fruitvliegjes zijn er spuitbussen en vallen met een relatief gif percentage beschikbaar.

• Bestrijdingsmiddelen, die niet zijn opgenomen in aas of vallen, mogen over het algemeen alleen op doelgerichte locaties worden aangebracht en niet over de hele ruimte worden gespoten.

• Gebruik alleen vernevelingsapparaten als dit absoluut noodzakelijk is.

• Lees en volg altijd de instructies en de veiligheidswaarschuwingen van het etiket van het bestrijdingsmiddel.

• Gebruik waar mogelijk kant-en-klare producten (d.w.z. die niet gemengd hoeven te worden).

• Als u een ongediertebestrijder inhuurt om plaagdieren te helpen bestrijden, vraag hen dan voordat ze gif gaan gebruiken om de oorzaak van het probleem te vinden en te verhelpen. U moet bijvoorbeeld een lekkende waterleiding repareren om de waterbron te kunnen verwijderen. Vraag hen indien mogelijk om kier- en spleten dicht te maken, of aan te geven zodat deze gerepareerd kunnen worden.

• Gebruik alleen spuitbussen en chemicaliën, die zijn goedgekeurd voor gebruik in woningen. Op het etiket wordt vermeld waar de chemische stof kan worden gebruikt.

• De ongediertebestrijder geeft u informatie, zoals een veiligheidsinformatieblad over de chemische stof, die wordt gebruikt om ongedierte te bestrijden.

Omgaan met gif en pesticiden.

• Lees het etiket om erachter te komen hoe het pesticide en de verpakking moeten worden weggegooid. Veel gemeentes hebben inzamelpunten voor huishoudelijk gevaarlijk afval, die ook ongewenste pesticiden accepteren. Bel voor informatie de gemeentelijke afvalverwerkingsdienst.

Ga er niet vanuit dat twee keer zoveel ook beter is.

• Lees en volg altijd de aanwijzingen op het etiket.Het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen kan de gezondheid van uzelf en uw omgeving gevaar toe brengen.

Bestrijdingsmiddelen bewaren

ongediertebestrijdingsmiddelen• Bewaar pesticiden in hun originele verpakking.

• Meng, als het pesticide moet worden gemengd met water, alleen zoveel als u in één keer kunt gebruiken.

• Gebruik geen lege verpakkingen van pesticiden om iets anders in te bewaren. Er zijn weleens ongelukken gebeurd omdat er per ongeluk pesticiden werden ingenomen, die werden bewaard in verpakkingen van voedsel of dranken.

• Ongeacht hoe goed je de verpakking ook reinigt, deze kan nog steeds resten van het pesticide bevatten en iemand schaden.